ترکیب کاروان امام (ع)

از زنان:

2تن از عمه های امام حسین (ع)

4تن از همسران حضرت علی(ع)

2تن از همسران امام حسین(ع)

4تن از همسران امام حسن (ع)

13تن از خواهران امام حسین(ع)

5تن از دختران امام حسین (ع)

4تن از دختران امام حسن (ع)

9تن از کنیزان امام حسین (ع)

6تن از بانوان هاشمی

ازکودکان

22تن پسر و دختر

 

کودکانی که در اثر ضربه ی سپاه یا از عطش بعد واقعه کربلا شهید شدند :

حضرت رقیه در شهر شام - محسن پسر امام حسین(ع) در شهر حلب سقط شد – عاتکه دختر مسلم بن عقیل – سعد و عقیل پسران عبدالرحمان بن عقیل

/ 1 نظر / 23 بازدید
حمید

زیبا بود