پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

اسامی اعضاء هیئت حضرت زهرا (س) شلمزار

ردیف نام و نامخانواگی سمت 1 حاج عزیز الله نفری پیشکسوت 2 مشهدی عزت الله صیفی پیشکسوت 3 کربلایی شیرزاد حمزه پشتیبانی 4 رمضانعلی باقری پشتیبانی 5 بهرام نفری پیشکسوت 6 حمید طاهری پشتیبانی 7 کربلایی فرامرز میراحمدی امورمالی 8 کربلایی قنبر امانی حمل ونقل 9 داوود نصراللهی تدارکات 10 کربلایی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 63 بازدید